فضای انقلابی و شرایط خاص ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷‌ به تغییرات بنیادین در همه ابعاد زندگی از جمله اقتصاد ایران منجر شد. یکی از تغییرات که در آن شرایط شاید چندان جدی گرفته نشد، حضور و عضویت مقام‌های ارشد دولتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود. از آن سال حدود ۲۷‌ سال می‌گذرد و نهاد دولت همچنان در اتاق حضور دارد. با این همه و در همین شرایط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مهمترین نماینده بخش‌خصوصی ایران به حساب می‌آید.

این نهاد نیرومند به سادگی در میان نهادهای مشابه در جهان و در میان همه کشورها پذیرفته شده است و نمایندگان دولت‌های جهان نیز آن را به عنوان نهاد نماینده بخش‌خصوصی به رسمیت می‌‌شناسند.

در سال‌‌های اخیر و پس از آنکه نهاد خصوصی در ایران اندکی از قدرت خویش را بازیافت، عضویت در اتاق بازرگانی اهمیت پیدا کرد، شرایط و فضای آخرین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی هنوز در ذهن فعالان اقتصادی باقی است.

با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر انتخابات برگزار خواهد شد برخی اخبار و گزارش‌های رسیده از درون نهادهای صنعتی و اقتصادی نشان می‌‌دهد که تحرک تاز‌ه‌ای برای حضور قوی در انتخابات پدیدار شده است. برخی از رهبران انجمن‌‌های صنعتی و صنفی با درک اهمیت حضور اعضای خود در اتاق‌های بازرگانی علاوه بر بحث‌های درونی برای شناخت، عناصر واجد شرایط در انتخابات رایزنی‌هایی را نیز آغاز کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند در صورتی که نهادهای صنعتی و تشکل‌های نیرومند از هم‌اکنون فضای کار را برای اعضای خود آماده کرده و اهمیت حضور در اتاق را یادآور شوند، می‌‌توان انتظار انتخابات پرشوری را داشت.

واقعیت این است که تشکل‌های بزرگ‌تر که واجد شرایط‌اند و اعضای بیشتری دارند باید اعضا را متقاعد کنند که خود را آماده انتخابات کنند.

گروه تشکل‌ها