بر اساس گزارش دریافتی از وزارت نفت در چهار ماه اول امسال ایران از ۱۰کشور خارجی ۸/۱‌میلیارد دلار بنزین وارد کرد. به گزارش مهر، امارات متحده عربی، هند، هلند، فرانسه، ترکیه، کویت، اسپانیا، ترکمنستان، سودان و آذربایجان، ۱۰ کشور آسیایی - اروپایی هستند که ایران در چهار ماه اول امسال ۲‌میلیارد و ۵۶۹‌میلیون کیلوگرم بنزین به ارزش یک‌میلیارد و ۸۰۳‌میلیون دلار از آنها وارد کرده است. براساس این گزارش، در چهار ماهه اول امسال، ایران تنها از کشور امارات متحده عربی یک‌میلیارد و ۴۸۶‌میلیون کیلوگرم بنزین به ارزش یک‌میلیارد و ۴۴‌میلیون دلار وارد کرده است، یعنی بیش از ۵۵‌درصد بنزین وارداتی ایران در این مدت از کشور امارات تامین شده است.این گزارش می‌افزاید: هند هم در چهارماه اول امسال با صادرات ۴۰۲‌میلیون و ۲۱۳‌هزار کیلوگرم بنزین به ارزش ۲۷۰‌میلیون و ۳۴۰‌هزار دلار به ایران، دومین کشور صادر‌کننده این فرآورده نفتی به کشورمان به شمار می‌رود.در همین حال، در چهارماه امسال واردات بنزین ایران از کشور هلند به ۲۴۵‌میلیون و ۱۷۰‌هزار دلار رسیده است.این گزارش حاکی ‌است: در همین مدت، ایران از کشور فرانسه ۱۲۴‌میلیون و ۴۱۲‌هزار دلار بنزین وارد کشور کرده است.بر طبق این گزارش، حجم بنزین وارداتی ایران از دو کشور ترکیه و کویت هم در چهارماه به ترتیب به ۲۱‌میلیون و ۹۹۷‌هزار دلار و ۲۰‌میلیون و ۸۶۸‌هزار دلار بوده است.براساس این گزارش اسپانیا ۲۰‌میلیون و ۱۹۰‌هزار دلار بنزین به ایران در چهار ماه اول امسال صادر کرده است.همچنین در مدت فوق ترکمنستان، سودان و آذربایجان هم به ترتیب ۷/۱۹، ۳/۱۸ و ۱/۱۸‌میلیون دلار صادرات بنزین به ایران داشته‌اند.مجلس شورای اسلامی در سال‌جاری مجوز ۵/۲میلیارد دلار واردات بنزین را صادر کرده است که بر همین اساس، هم‌اکنون حدود ۷۰۰‌میلیون دلار آن باقیمانده است.