گروه حوادث - دزدان ناشی که اقدام به سرقت ۸میلیون تومان از یک مجموعه ورزشی کرده بودند، بازداشت شدند.

حادثه سرقت از این مجموعه ورزشی نیمه‌شب گذشته در منطقه گلبرگ تهران رخ داد و در جریان آن دو سارق پس از ورود به محوطه این مجموعه ورزشی اقدام به سرقت ۸میلیون تومانی کردند. نگهبان ۵۴ساله مجموعه در حالی که به دست و پایش طناب‌پیچ شده بود در گوشه‌ای از مجموعه ورزشی پیدا شد. در تحقیق از این نگهبان، پلیس دریافت که یکی از سارقان از نگهبانان صبح مجموعه ورزشی بوده است. با دستگیری این متهم ۲همدست دیگر او نیز ردیابی و دستگیر شدند.