پیرترین مرد ایرانی در سن ۱۳۵ سالگی در روستای «حلداده» رودبار کرمان بدرود حیات گفت.

به گزارش ایسنا، این پیرمرد که «علی پیرمرادی» نام داشت، در سال ۱۲۵۰ خورشیدی به دنیا آمده بود و پس از نزدیک به یک قرن‌و نیم زندگی و داشتن بیش از ۲۰۰ نوه و نتیجه از سه زن خود از دنیا رفت. به گفته خانواده این پیرمرد، او هرگز آمپول و داروهای شیمیایی استفاده نکرده و هرگز روی بیمارستان را ندیده بود.

علی پیرمرادی، رویدادهای دوران ۴ پادشاه قاجار را به خاطر داشت، وی هنگام مرگ از سلامت بینایی، شنوایی برخوردار بوده و در خانه فعالیت می‌کرد.