نگاه سوم‌ـ بنفش و آبی، عنوان تابلویی است از مک‌نیل ویستلر، نقاش آمریکایی که با قیمت یک‌میلیون دلار به فروش رفت. مک‌نیل ویستلر (۱۹۰۳-۱۸۳۴) یکی از مطرح‌ترین نقاشان آمریکایی در سده نوزدهم است که به نشان‌های هنری معتبری نیز دست یافت. یکی از معروف‌ترین تابلوهای او، تصویر چهره مادرش است که آن را در سال ۱۸۷۱ کشید. ویستلر گفته است «سال‌ها در پی آن بودم که تصویر مادرم را روی بوم بیاورم اما هر بار که دست به قلم مو می‌بردم، احساس می‌کردم نمی‌توانم رنگ‌ها را چنان که باید به کار گیرم». نقاشی‌های او عمدتا تحت‌تاثیر جریان نمادگرایی (سمبولیسم) و امپرسیونیسم خلق شده است. مزایده برای تابلو «بنفش و آبی» با قیمت پایه ۱۸۰هزار دلار شروع شد و به یک‌میلیون دلار رسید. این تابلو با استفاده از تکنیک رنگ روغن روی چوب خلق شده است.