مجسمه‌ «سالوادور دالی» که چندی پیش از گالری هنر شمال آوستین به سرقت رفته بود، توسط فرد سارق بازگردانده شد. این مجسمه برنزی که «احترام به گائودی» ‌نام دارد، ‌اثری از سالوادور دالی است و دوازده هزاردلار ارزش‌گذاری شده است.