نامه ابراز انزجار سینمای ایران، نسبت به فجایع اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین که خطاب به همکاران خود در سراسر دنیا نوشته شده، به بیش از ۵۰۰ جشنواره و ۱۵۰۰سازمان و افراد حقیقی و حقوقی ارسال شده و تاکنون بازتاب‌های بسیار خوبی داشته است. مدیر امور بین‌الملل مجمع اصناف سینمای ایران در این باره گفت: ارسال این نامه به مراکز و سازمان‌های مختلف از فیاپ تا فیپرشی و... تا صنوف مختلف، انجام شده است.

اطبایی ادامه داد: جشنواره‌ای در آمریکا با عنوان آنکوراج در پاسخ به نامه خانه سینما از اختصاص بخش ویژه ای در جشنواره خود به موضوع فلسطین و لبنان خبرداده است و دانشگاه و سی‌ال‌ای نیز در پاسخ به نامه خانه سینما با سینماگران ایرانی ابراز همدردی کرده است . همچنین چندین پخش‌کننده ژاپنی نیزضمن اعلام همدردی،حمایت خود را از نامه سینماگران ایرانی عنوان کرده‌اند.

وی ادامه داد: جشنواره‌ای در اسپانیا با عنوان جشنواره مستند جنوب، در پاسخ به نامه خانه سینما، با ادبیات خاصی نسبت به آمریکا و اسرائیل به اظهار نظر منفی پرداخته است و عنوان کرده است که در انتخاب فیلم‌هایشان، این موضوع یعنی جنایات اسرائیل را مدنظر خواهند داشت.

اطبایی همچنین خبرداد: جشنواره لوکارنو درواکنش به اعتراض گروهی ازسینماگران، اسپانسر یکی از بخش‌های جشنواره خود را که یک شرکت اسرائیلی است، حذف کرده است.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی از سینماگران اسرائیلی که نسبت به سیاست‌های صهیونیستی رژیم اسرائیل معترض هستند، به شدت این سیاست‌ها را محکوم کرده‌اند. به گفته اطبایی این در حالی است که هم اکنون در دنیا، بسیاری از سینماگران در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند و نامه خانه سینما را دریافت نکرده‌اند ولی ما بسیار امیدواریم که بازتاب‌های این نامه افزایش یافته و آن را به شکل مجموعه‌ای منتشر کنیم. وی افزود: همچنین قرار است توماری در اعتراض به جنایات اسرائیل تهیه شود و سینماگران دنیا که معترض اسرائیل هستند آن را امضا کنند.