یک شرکت ساختمانی معتبر برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی از مترور ساختمانی با تجربه کافی، مهندس عمران آشنا به کار دفتر فنی با ۵ سال سابقه کار، مهندس تاسیسات آشنا به کار دفتر فنی با ۵ سال سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به شماره فکس ۸۸۰۳۷۷۶۷ و یا ۸۸۰۴۶۹۷۴ ارسال کنند.