یک شرکت تولیدی قطعات خودرو از مهندس صنایع با حداقل ۳سال سابقه کاری در زمینه تضمین کیفیت، مهندس صنایع با حداقل ۳سال تجربه در زمینه برنامه‌ریزی تولید و مهندس الکترونیک با حداقل ۳سال سابقه مرتبط دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به شماره فکس ۸۸۹۰۷۵۷۴ ارسال کنند.