شرکت مخابرات استان قزوین در نظر دارد انواع کابل ژله فیلد خاکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲ مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۴۰هزار ریال به حساب ۹۷۳۴۳ بانک ملی شعبه مرکزی قزوین به اداره تدارکات واقع در قزوین، ابتدای خیابان میرداماد (غیاث‌آباد) مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۶۶۲۷۱۱-۰۲۸۱ واحد قراردادها تماس بگیرند.