دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در نظر دارد طراحی و ساخت گلخانه آموزشی دانشگاه به مساحت ۴۵۰‌متر مربع را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳‌مرداد ماه به دفتر فنی دانشگاه واقع در مرند، میدان دانشگاه مراجعه کنند.