شرکت برق منطقه‌ای سمنان در نظر دارد حدود ۲۲۰متر لوله جدار ۱۲اینچ چاه آب به ضخامت ۶میلی‌متر را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴مرداد ماه به امور بازرگانی و پشتیبانی شرکت مراجعه کنند.