بانک ملت در نظر دارد ۱۵‌هزار عدد کفی قفسه و ۳‌هزار شاخه نبشی ۳‌متری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴ مرداد ماه به نشانی خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۱۸۵‌، طبقه ششم مراجعه کنند.