شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد، حفر یک حلقه چاه با تهیه و تامین لوله جدار با روش ضربه‌ای و حفر یک حلقه چاه با تهیه و تامین لوله جدار با روش دورانی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴مردادماه به نشانی ورامین، مجتمع ادارات، خیابان دولت، دفتر امور بازرگانی و قرارداد‌های شرکت مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۲۲۷۰۰۱۵-۰۲۹۱ تماس بگیرند.