شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد، الکتروموتور از نوع (پمپیران، سولار پمپ، رایان) و کنتور آب سرد نیم اینچ موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱مردادماه به نشانی مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشکده پزشکی شرکت آب و فاضلاب مشهد، دفتر حقوقی و قرارداد‌ها مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۸۴۰۸۰۴۵-۰۵۱۱ تماس بگیرند.