شرکت مخابرات استان قزوین در نظر دارد اجرای طرح فیبرنوری مراکز سگزآباد، مجیدآباد از توابع بوئین‌زهرا خاکی مراکز تلفن و نیز اجرای طرح توسعه ایستگاه مرادبیگلو را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲ مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۴۰هزار ریال (برای هر مورد) به حساب ۹۷۳۴۳ بانک ملی شعبه مرکز قزوین به اداره تدارکات واقع در قزوین، ابتدای خیابان میرداماد (غیاث‌آباد) مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۶۶۲۷۱۱-۰۲۸۱ امور قراردادها تماس بگیرند.