بیمارستان شهید چمران در نظر دارد تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری و تاسیساتی اسقاط و مازاد خود را از طریق مزایده به‌فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۳مرداد ماه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، خیابان صنایع، بیمارستان شهید چمران، مدیریت بازرگانی مراجعه کنند و یا با شماره‌ تلفن ۲۲۹۳۱۴۲۷ تماس بگیرند.