شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در نظر دارد، احداث اتاقک کلرزنی و تکمیل پوشش سقف سوله ایستگاه پمپاژ شهر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴ مرداد ماه به دفتر قراردادها و امور حقوقی شرکت واقع در ساری، بلوار خزر، نبش کوچه شهید میوه‌چین، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مراجعه کنند.