شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر وابسته به شهرداری تهران در نظر دارد اجرای عملیات دیوارکشی (در محدوده مناطق ۴ و ۱۹) را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴مرداد ماه به نشانی خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۱۲، طبقه چهارم، حوزه معاونت فنی و عمرانی مراجعه کنند.