تعاونی مسکن اعضای نظام پزشکی در نظر دارد اجرای عملیات سفت‌کاری و نازک‌کاری پروژه اختیاریه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳ مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال به حساب ۹/۲۰۰۵ بانک ملت شعبه چهارراه فلسطین، انقلاب (کد ۶۲۴۵۵) به نشانی بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، پلاک ۱۲۷، طبقه دوم مراجعه کنند.