شهرداری منطقه ۱۸ تهران در نظر دارد اجرای عملیات جدول‌گذاری معابر بوستان‌های سطح منطقه (الف) و (ب) را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲ مرداد ماه به واحد قراردادهای منطقه واقع در جاده ساوه، ابتدای شهرک حضرت ولیعصر،‌ ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۸ مراجعه کنند.