شهرداری منطقه ۱۹ در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز پل شهید صنیع‌خانی، طرح جنات، گروه ۲ جنگل‌کاری و گروه ۳ جنگل‌کاری را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مرداد ماه به واحد قراردادهای منطقه واقع در خانی‌‌آباد نو، بلوار میلاد، شهرداری منطقه ۱۹ حوزه فنی و عمرانی مراجعه کنند.