اقدامات امنیتی جدید مایکروسافت برای هسته‌‌ اصلی ویندوز ‌

اقدامات امنیتی اخیری که توسط مایکروسافت صورت گرفته، یکپارچه شدن ابزارهای امنیتی third party با ویندوز را دشوار کرده است. این طور تصور می‌شود که معرفی محصول Kernel Patch Protection توسط مایکروسافت، فروشندگان مستقل نرم‌افزارهای امنیتی را بر آن می‌دارد تا برای به کار انداختن کدهای خود، از برخی از تکنیک‌های هکرها استفاده کنند.

Systemgroup.net