بزرگ‌ترین توسعه دهنده زبان برنامه نویسی PHP دست از کار کشید!

‌Zend Engine‌ از حامیان نخست توسعه و پشتیبان اصلی زبان برنامه‌نویسی PHP که فعالیت‌های فراوانی را نیز در زمینه ساخت نرم‌افزارهای جانبی، افزایش امنیت و بهبود هسته مرکزی PHP بر عهده داشت. نام مهندس ‌Jani Taskinen‌ به عنوان یکی از توسعه دهندگان PHP طی ۶ سال گذشته همواره بر سر زبان‌ها بوده است.

Winbeta.net