خراسانی‌های ما و سیستانی‌های استان همسایه هم به یاد دارند روزهایی را که در هول و هراس این جماعت، شب می‌شد. اما این روزها برخی جماعت رسانه‌چی که خود را «عالم کل خفیات» می‌دانند، قلم به تطهیر این جماعت طهارت‌ناپذیر بر صفحه سفید کاغذ می‌برند و حرافان سبک کلام و تریبون‌دار هم گوی سبقت را از همه می‌ربایند! فکر می‌کنند حافظه مردم هم مثل خودشان این قدر کوتاه‌مدت است.

در ادامه این مطلب آمده است: برای در آوردن عالم و آدم از بی‌خبری، پیشنهاد می‌شود همین مدافعان امروزین طالبان را بفرستیم مدتی میان طالبان نشست و برخاست و زندگی کنند و از مهر برادران خویش توشه برگیرند و بعد به تشریح روزگارشان قلم بزنند و سخن بگویند. این می‌تواند به همه ما کمک کند برای رسیدن به شناخت تازه از طالبانی که متمدن شده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند