وی در ادامه نوشته است:  گوشی را برداشتم، گفته شد که از طرف دفتر سیدابراهیم رئیسی تماس گرفته‌اند. درخواستشان دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادهای من به آقای رئیسی در مقام ریاست‌جمهوری بود.گفتم: اگر بخواند؛ چرا که نه؟ تا‌کید کردند که حتما می‌خواند. با خود فکر کردم، خب، چه بهتر از این؟ لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعه امکانات و محدودیت‌های آقای رئیسی، آنچه را به صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسف‌بار می‌دانم، به‌طور صریح و روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهی به‌صورت مکتوب به دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به اندازه مثقالی هم مؤثر افتد، خالی از ارزش نخواهد بود.

من مجموعه این مکتوبات را حفظ خواهم کرد تا‌ روزی که امکان نشر عمومی آنها در مجموعه‌ای فراهم شود.

ازآنجاکه در این تماس گفته شد قرار است از همه صاحب‌نظران در زمینه‌های مختلف نظرخواهی شود، امیدوارم این خود نشانه‌ای از تحولی عملی در رویکرد زمامداری در کشور ما باشد.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند