در این گزارش که در سرفصل‌های مختلف ارائه شد، اقدامات انجام گرفته در دو بخش تکمیل طرح‌های نیمه تمام و وعده‌های معوق مانده از دولت‌های گذشته و به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های آغاز شده در این دولت، تشریح شد.رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد جدیدی به سفرهای استانی داشت، گفت: از ویژگی‌های مهم این سفرها در این دولت، انجام کارشناسی دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز از وعده‌های غیرعملی بوده است. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اکثر مصوبات در استان‌ها عملیا‌تی و محقق شده است که این مساله تا‌ثیر زیا‌دی بر ارتقای سرمایه اجتماعی داشته و دارد، خاطرنشان کرد: در ۳ سال گذشته با وجود همه فشارها، فعالیت‌های عمرانی کشور در استان‌ها متوقف نشد و از سویی سرمایه زیرساختی کشور در حوزه‌های مختلف ریل، آزادراه و سد جهش پیدا کرد و از سوی دیگر دسترسی مردم به مسکن، گاز، اینترنت و بیمارستان با رشد بی‌سابقه‌ای افزایش یا‌فت.

روحانی گفت: در این سال‌ها، نتیجه عمل به سیا‌ست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را در سفرهای استانی شاهد بودیم که کشور توانست به تنهایی در برابر این حجم از فشارها مقاومت کند و اگر چه فشار و سختی زیا‌دی نیز به مردم وارد شده است، اما در بدترین شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را بالای ۴۰ میلیا‌رد دلار حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا به درآمد ارزی کشور از صادرات نفت را به‌طور نسبی خنثی کنیم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند