بخشی از واکسن با یک هواپیما می‌آید و بخش دیگر را دادستان آن کشور مانع می‌شود. اینها چیزهای پیش روی ماست که پیش‌ می‌آید.او افزود: به یک کشور سفارش واکسن می‌دهیم می‌گوید هنوز از تحریم آمریکا می‌ترسم. تروریسمی که از سمت آمریکا و در دوران ترامپ ایجاد شده هنوز ادامه دارد. الان ترامپ رفته ولی آثار شوم آن ابله هنوز باقی است. امروز هم مصوب کردیم بخش خصوصی هم بتواند با ارز نیمایی واکسن را با نظارت وزارت بهداشت وارد کند.

نحوه حضور کارمندان در شهرهای نارنجی و قرمز

خبر دیگر اینکه ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درباره نحوه فعالیت و حضور کارمندان در شهرهای نارنجی و قرمز از امروز ۱۴ فروردین اظهار کرد: در شرایط کنونی و بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا در مناطق نارنجی یک‌سوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم باید به‌صورت دورکاری کارهای محوله را انجام دهند درسایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به‌صورت دورکاری کارهای خود را انجام دهند. حریرچی در خصوص نحوه حضور کارمندان ادارات در مناطق و شهرهای قرمز افزود: براساس آخرین دستورالعمل ستاد ملی کرونا در این مناطق  در ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری حضور کارمندان به نصف کاهش پیدا می‌کند و یک‌دوم کارمندان باید به‌صورت دورکار کارهای مربوطه را انجام دهند البته نحوه دورکاری کارمندان با موافقت مدیر هر قسمت خواهد بود. معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد: در شهرهای قرمز و در سایر اداراتی که خدمات غیرضروری ارائه می‌دهند، دوسوم کارمندان به‌صورت دورکار کارهای مربوطه را باید انجام دهند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند