متقی ادامه داد: در آمریکا بعد سوم قدرت یعنی فریب و اغوا وجود دارد و این در سیاست آمریکا این است که جامعه حس می‌کند مشارکت دارد ولی در حقیقت عوامل دیگری موثر است. این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: ساخت قدرت ممکن است تحت‌الشعاع کاندیدای هوچی‌گری چون ترامپ قرار گیرد ولی در نهایت فضای نخبه‌گرایانه می‌تواند عامل تاثیرگذاری باشد تا بحران انتخابات کم‌شدت باشد. او افزود: رسانه‌ها در آمریکا دنبال انعکاس خبر نیستند بلکه دنبال این هستند که خبر را تولید کنند و بسازند. کارشناس مسائل آمریکا بیان کرد: برگ ایران در انتخابات آمریکا بسیار مهم و تعیین‌کننده است، زیرا الگوی رفتاری ایران در دوران کارتر برتری‌جویی نبود ولی به شکست او منجر شد. متقی افزود: اکنون در آمریکا این سوال مطرح است که چرا آن‌قدر ایران برای سیاست حاکم آمریکا مهم است؛ مگر ایران تولید ناخالصی بیشتر یا قدرت نظامی فراگیری دارد که برای امنیت ملی آمریکا خطرناک است. او با طرح این سوال که چرا ایران برای ترامپ مهم است؟، اظهار کرد: زیرا اکنون در داخل در بین نخبگان آمریکا دچار سرزنش است که ترامپ سیاستی در قبال ایران اتخاذ کرده است که ایران به جای پا پس کشیدن، جواب آمریکا را به‌صورت جدی می‌دهد و از این‌رو حمله به پایگاه آمریکایی اتفاقی بی‌سابقه بعد از جنگ دوم جهانی است. کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: ترامپ از این‌رو با مطرح کردن اینکه بعد از انتخابات با ایران به توافق می‌رسد به‌دنبال این است که شکست‌های خود در قبال ایران را بپوشاند. متقی افزود: در نهایت فشار ترامپ نمی‌تواند ایران را به پای میز مذاکره بکشاند یا دچار فروپاشی کند؛ زیرا ایران هیچ‌گاه سیاست مماشات را برنمی‌گزیند و آن مذاکره اوباما با ایران هم سیاست چماق و هویج بود. او بیان کرد: امروز ترامپ به این موضوع رسیده است که در این انتخابات دچار یک سختی و مشقت است، زیرا حریفش به‌صورت شگفت‌انگیز وارد شده و ایران هم مقاومت حداکثری را برگزیده است؛ از این رو چشم امید ترامپ به متحدان خود همانند روسیه است ولی برگ ایران مهم است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند