معصومه ابتکار درباره دلیل تاخیر در ارسال لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی دولت به مجلس گفت: تاخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال شده توسط قوه‌قضائیه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. او ادامه داد: در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود، اما به‌دلیل اینکه تغییرات اعمال شده و مباحث کارشناسی پیرامون آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد. تاکنون کمیسیون فرعی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را در ۱۸ جلسه مورد بررسی قرار داده و کار در این کمیسیون به اتمام رسیده است، ضمن اینکه به طور همزمان کمیسیون اصلی نیز در این مورد تشکیل جلسه داده و این لایحه در این کمیسیون هم در هشت جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و در تلاش هستیم که ماه آینده به مجلس تقدیم شود.

لایحه درباره جلوگیری از قتل فرزند توسط پدر

ابتکار همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به حوادث اخیر که برای زنان و دختران در کشور اتفاق افتاد، مفاد فعلی لایحه می‌تواند مانع از تکرار این وقایع شود، تصریح کرد: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان کمک‌کننده باشد، ضمن اینکه پیشنهاد تدوین لایحه دیگری را هم مطرح کرده‌ایم که در پی تصویب آن مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند تشدید شود. او تاکید کرد: لایحه‌ مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند هم به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد که آن را برای اعلام نظر به قوه‌قضائیه ارسال کرده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند