وی اظهار کرد: در اواخر سال ٩۵ دو گزارش توسط سازمان اطلاعات سپاه و به فاصله ۴۵ روز به دادستانی داده می‌شود. گزارش اول درباره دانیال‌زاده و فریدون و گزارش دوم درباره ارتباط ناسالم دانیال‌زاده و طبری بوده است. وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال‌زاده می‌گوید از رشوه ٣ میلیاردی اطلاع ندارد. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در پرونده املاک روما براساس گزارش اطلاعات سپاه مستندات فنی وجود دارد که نشان می‌دهد که رابطه سوئی میان دانیال‌زاده و طبری وجود داشته است. درباره طبری منع تعقیب صادر می‌شود، اما برای دانیال‌زاده نه در دادسرا و نه مقام اظهارنظر مفتوح گذاشته نشده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند