سامانی درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس گفت: براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف شده است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند که در این ارتباط جلسات کارشناسی وزارت کشور و شورای نگهبان در حال برگزاری است، در وهله اول تاکید وزارت کشور استفاده از دستگاه‌های احراز هویت الکترونیک در شعب است که مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفته است، وهله دوم استفاده از صندوق‌های الکترونیکی اخذ راى است که در این خصوص در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم.سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند، فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نماینـدگـی هشـت روز قــبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

انتخابات الکترونیک در ۱۴۰ حوزه

خبر دیگر آنکه دیروز انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: متاسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای انتخابات الکترونیک آماده نشده اما روش الکترونیکی در ۱۴۰ حوزه محقق خواهد شد. استاندار تهران تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا مشارکت مردم را در انتخابات افزایش دهیم و زمینه به‌گونه‌ای باشد تا افراد بتوانند به کاندیدای موردنظر خودشان رأی دهند.

این مطلب برایم مفید است