در مقابل چنین وضعیتی مستاجری زیر پله یا زیرزمین با چند بچه زندگی می‌کند، آیا این انصاف است؟او با بیان اینکه اقلیتی قارون صفت سوار ماشین چند میلیاردی در خیابان‌ها رژه می‌روند و می‌گویند ما این هستیم، گفت: امروز کشورهای قارونی وجود دارند و نه‌تنها یک نفر یا چند هزار نفر بلکه کشور قارونی وجود دارد مانند آمریکا، فرانسه،‌ آلمان و اینها با چپاول ثروت مردم جهان‌سوم غارت اموال می‌کنند و هرچه دارند کاخ و شهرها را ساخته‌اند و فخر می‌فروشند و حقوق توحش از برخی کشورها می‌گیرند. محمدی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه امروز در شرایط کشور ثروتمندان در قبال نیازمندان وظایفی دارند، گفت: ‌امروز زیر سایه شخصیتی زندگی می‌کنیم که چه در زندگی شخصی و چه اجتماعی همواره به یاد فقرا و بیچارگان بوده و همسان با آنها زندگی می‌کند و ایشان زندگی متوسط و زیرمتوسط دارند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند