به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: لذا اصلاح ساختار بودجه مطالبه اصلی نظام و دولت است و باید سه قوه قدم‌های اصولی برای تحول بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور بردارند. عوامل کلیدی و موثر در رشد اقتصادی کشور به منظور اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، در اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی، نرخ سود بانکی شاخص فضای کسب و کار و آزادی اقتصادی تعریف می‌شود.امام جمعه تهران گفت: اگر می‌خواهیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم باید در این حوزه‌ها دست به اقدامات اصولی بزنیم. اصلاح شاخص درآمد نفتی شاخص سیاست‌های پولی ارزی در اصلاح سیاست‌های مالی خلاصه می‌شد. در اقتصاد امروز کشور سیاست‌های پولی و ارزی سیاست‌های درآمدهای نفتی به‌طور جدی متاثر از سیاست بودجه‌ریزی است. بودجه کشور با درآمد نفتی پیوند خورده است. دولت برای تبدیل ارز به ریال بانک مرکزی را تحت فشار می‌گذارد؛ این در حالی است که افزایش دارایی بانک مرکزی یعنی رشد پایه پول، تزریق پول پر قدرت به اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید شما.وی در بخش دیگری از این خطبه گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی به رشد تورم و کاهش قدرت خرید شما می‌انجامد. برادران و خواهران محترم تا هنگامی که رابطه بودجه کشور با درآمدهای نفتی قطع نشده است با مشکل تورم و چالش اقتصادی روبه‌رو هستیم. وی تاکید کرد که دولت باید قدم‌های محکمی در راستای قطع وابستگی به نفت در بودجه کشور بردارد.

این مطلب برایم مفید است