اسحاق جهانگیری افزود: برای نظام مهم‌تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاه‌های فسادزا در آینده جلوگیری شود. او تاکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسوول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هایی باشد که به ایجاد فساد می‌انجامند. جهانگیری گفت: متاسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره‌های مختلف گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود همه حساسیت‌ها و تاکیدات، فساد در کشور توسعه‌یافته است. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار می‌دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم‌تر این است که مردم ببینند عده‌ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می‌کنند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند