سیده‌فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس پیشنهاد داد که در حوزه‌های دارای سه کرسی نمایندگی، یک نفر از فهرست انتخاباتی باید به زنان اختصاص یابد. در کرسی‌های دارای ۴ و ۵ کرسی نمایندگی ۲ نفر از فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص می‌یابد و در حوزه‌های دارای ۶ کرسی نمایندگی و بالاتر یک‌سوم فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص می‌یابد. همچنین حوزه‌های انتخابیه دارای یک یا دو کرسی نمایندگی تحت‌تاثیر این پیشنهاد قرار نمی‌گرفتند.

مجلس با ۷۶ رأی موافق، ۱۰۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر این پیشنهاد را رد کرد. نکته جالب آنکه اعلام مخالفت مجلس در قبال پیشنهاد اختصاص بخشی از فهرست‌های انتخاباتی به زنان در حالی بود که نمایندگان دولت و کمیسیون‌ شوراها موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند و تعداد زیادی از نمایندگان در صحن مجلس نیز با نشان دادن عدد ۴ موافقت خود را اعلام کردند.

به نحوی که از ظاهر صحن، احتمال تصویب این پیشنهاد دور از ذهن نبود اما نتیجه رای‌گیری مخالفت مجلس با این پیشنهاد بود!

پروانه مافی دیگر نماینده تهران هم در دفاع از پیشنهاد دیگری که او و سیده‌فاطمه حسینی تدوین کرده بودند، موضوع تکلیف به احزاب برای اختصاص حداقل یک‌ششم فهرست‌های انتخاباتی خود به زنان در حوزه‌های انتخابیه بالای ۶ کرسی نمایندگی را مطرح کرد که نمایندگان این‌بار هم مخالفت خود را با افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس اعلام کردند.

افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان، موضوعی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را از طریق مکانیزم‌هایی پیاده کرده‌اند. در مجلس شورای اسلامی نیز سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران به‌دنبال آن بود که از طریق زمینه‌سازی قانونی با تکلیف به احزاب بتوان وضعیت مشارکت سیاسی زنان در مجلس را ارتقا داد. نماینده تهران در مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به آمارهای جهانی که به مقایسه میزان حضور زنان در پارلمان‌های کشورهای دنیا می‌پردازد، اشاره کرد و گفت: براساس این آمار، وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی در سطح پارلمان مطلوب نیست. جدیدترین گزارش اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU می‌گوید ایران از حیث حضور نمایندگان زن در مجلس در رتبه ۱۸۰ دنیا از میان ۱۹۱ کشور قرار دارد.

حسینی با بیان اینکه در منطقه هم کشورها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند، گفت: زنان در مجلس افغانستان ۳/ ۲۷ درصد، در قزاقستان ۱/ ۲۷ درصد، در عراق ۲/ ۲۵ درصد، در امارات و پاکستان بیش از ۲۰ درصد، در عربستان ۹/ ۱۹ درصد، در قرقیزستان و تاجیکستان بیش از ۱۹ درصد، در ترکیه ۴/ ۱۷ درصد و در سوریه ۲/ ۱۳ درصد از کرسی‌های مجلس را دراختیار دارند.