عدم‌توجه مردم به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی

ازسوی دیگر اسدالله بادامچیان، دبیرکل موتلفه در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: امروز دیگر مردم به آن معنای قدیم به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی توجهی ندارند. مردم به‌دنبال خط سومی هستند که خوانا باشد. منظور ما ایجاد جریان سوم نیست بلکه منظور ما دولتی همچون زمان دولت آقای رجایی است که همه در آن حضور داشتند و اصلا این گونه بازی‌ها وجود نداشت.