براساس ماده (۳۲) این طرح که به اصلاح ماده (۶۰) قانون انتخابات فعلی می‌پردازد آمده است: روسای قوای مجریه، قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (پرسنل)، نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیات‌های نظارت، هیات‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند در طول مدت مسوولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر‌اداری بی‌طرفی کامل را حفظ کنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر کنند.

قانون‌گذار عدم رعایت مفاد این ماده را جرم تلقی کرده و برای مرتکب، جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس در نظر گرفته است.

نحوه تامین منابع مالی تبلیغات

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در مصوبه‌ای نحوه تامین منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها را مشخص کردند. براساس این مصوبه، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد. همچنین حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرایی استان و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. هزینه‌ها که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. همچنین نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند. براساس یکی دیگر از موارد این مصوبه، داوطلبان یا احزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را برای واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

تعیین زمان فعالیت تبلیغات انتخاباتی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر از این طرح، مهلت فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس و رسیدگی به تخلفات تبلیغات انتخاباتی را مشخص کردند. براساس ماده ۲۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی، آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه می‌یابد. هر گونه فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیات‌های اجرایی و نظارت مطابق قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف به عمل آورد. درصورتی‌که تخلف از حکم این ماده منتسب به خود نامزد باشد به موجب رأی قطعی دادگاه به محکومیت از حقوق اجرایی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ممنوعیت درج آگهی یا مطلب علیه نامزدها در رسانه‌ها

ازسوی دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس ازسوی رسانه‌ها ممنوع است. بر مبنای ماده ۳۷ این طرح درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات است. عدم‌رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه‌بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط است؛ درصورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسوول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود است. همچنین براساس تبصره این ماده، مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

نامزدی؛ فقط از یک حوزه انتخابیه فرعی

ازسوی دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تاکید کردند که باید هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس از یک حوزه انتخابیه فرعی ثبت‌نام کنند. براساس آنچه در ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به تصویب رسید، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه‌ انتخابیه فرعی ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در بیش از یک حوزه‌ انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.بر مبنای تبصره، هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد. یا سابقه حداقل ۷ سال سکونت غیر‌مستمر یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.