تمام کسانی که بدون دعوت به سوریه رفتند باید آن کشور را ترک کنند.» به گزارش «ایسنا» وی در پاسخ به این سوال که زمانی که اسرائیل سوریه را هدف قرار می‌هد، روسیه از حاکمیت این کشور حمایت نمی‌کند؛ این درحالی است که شما می‌گویید به جز ایران و روسیه همه کشورها باید سوریه را ترک کنند، گفت: «به نظر من ما نیز در زمان مناسب باید سوریه را ترک کنیم و پس از مشورت با دولت سوریه این کار را انجام خواهیم داد. ایرانی‌ها نیز در آن کشور حضور قانونی دارند؛ زیرا از آنها دعوت شده است، آنها نیز زمانی که دولت سوریه اعلام کند دیگر کمک‌ها ضروری نیست این کشور را ترک خواهند کرد. به نظر من زمانی که سوریه به ثبات کامل برسد همه کشورها باید آنجا را ترک کنند؛ اما اکنون کشورهایی در سوریه حضور دارند که مطلقا از آنها دعوت نشده است؛ مانند آمریکا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر.» وی در پاسخ به ادعای خبرنگار الشرق‌الاوسط مبنی بر دخالت ایران در امور دیگر کشورها هم گفت: «در رابطه با مساله دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و حتی کشورهای عربی نیز نظرشان در رابطه با این مساله یکی نیست. اگر نگرانی‌هایی وجود دارد باید از طریق راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل شود.»

شرط ضدایرانی اتحادیه عرب برای سوریه

از سوی دیگر احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب گفت که شرط کشورهای عربی برای بازگشت دمشق به اتحادیه عرب دوری از تهران است. به گزارش «ایسنا»، دبیرکل اتحادیه عرب در گفت‌وگو با شبکه «صدی البلد» به موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پرداخت و گفت بسیاری از کشورهای عربی می‌گویند شرطشان برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب دستیابی به راه‌حل سیاسی، نزدیک‌تر شدن روابط دمشق با کشورهای عربی و همچنین دوری این کشور از ایران است. ابوالغیط در ادامه با اشاره به روابط نزدیک تهران و دمشق افزود: «زمانی که مطمئن شویم صندلی سوریه در اتحادیه عرب را ایران اشغال نمی‌کند، بازگشت سوریه به این اتحادیه اتفاق خواهد افتاد.»