فیلیپ تیه‌بو از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ سفیر فرانسه در کره‌جنوبی بود و سپس به عنوان مدیر بخش خدمات عمومی فرانسه منصوب شد. او پیش از آنکه در سال ۲۰۱۹ به عنوان سفیر فرانسه در ایران معرفی شود، از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به عنوان سفیر فرانسه در پاکستان مشغول به کار بود. در تیر ماه سال گذشته «فرانسوا سنمو» سفیر پیشین فرانسه در تهران به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور سوریه انتخاب شد و در همین چارچوب چند ماهی سفارتخانه این کشور اروپایی در ایران توسط کاردار اداره می‌شد. این دیپلمات ارشد فرانسوی، بعد از ارائه رونوشت و اصل استوارنامه خود به وزیر امور‌خارجه و رئیس جمهور فعالیت خود را به صورت رسمی در تهران آغاز خواهد کرد.

قاسمی طی روزهای آینده به پاریس می‌رود

بر اساس این گزارش، در اواخر سال گذشته نیز بهرام قاسمی، سخنگوی فعلی وزارت امور خارجه به صورت رسمی به عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه معرفی شد. براساس اطلاع «ایسنا» بهرام قاسمی طی روزهای آینده با سفر به پاریس در محل جدید ماموریت خود در سفارت ایران در فرانسه مستقر خواهد شد.