به‌عنوان مثال همکاران ما می‌گویند برخی از این مدارس تخریبی است و منظورشان این است که مدرسه باید به‌صورت کامل تخریب و دوباره ساخته شود، درحالی‌که مدرسه تخریبی نیست و فقط گل و لای به آن نفوذ کرده است، اما برخی از همکاران ما می‌گویند که این مدارس دیگر غیرقابل استفاده است. البته باید بررسی بیشتری انجام شود تا ما آمار دقیق‌تری بدهیم، اما میزان آسیب‌دیدگی مدارس استان لرستان به مراتب بیشتر از استان گلستان است.شاپور محمدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و نماینده ویژه وزیر آموزش‌وپرورش در استان لرستان نیز با اشاره به وضعیت استان لرستان و تدابیری که آموزش و پرورش برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده این استان در نظر گرفته است، گفت: عمق خسارت در لرستان در تمام زمینه‌ها بسیار زیاد است و در حوزه آموزش و پرورش نیز متاسفانه خسارت‌های زیادی وجود دارد.او با اشاره به آمار مدارس تخریب شده و آسیب‌دیده در استان لرستان گفت: بالغ بر ۸۱ مدرسه در استان لرستان به‌طور صد در صد تخریب شده است. شاید برخی از مدارس به ظاهر سرپا باشند، اما هیچ کسی نباید به داخل آنها برود، زیرا هر آن امکان فرو ریختن ساختمان وجود دارد، زیرا حداقل یک هفته در آب بوده‌اند. همچنین ۵۵۵ مدرسه در استان لرستان داریم که نیاز به تعمیرات جزئی و اساسی دارند و باید در اسرع وقت تعمیرات آن را انجام دهیم.