باهنر اضافه کرد: درضمن اینها چهارماه فرصت داده بودند و در این چهارماه به این دلیل که لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد و مجمع هم تایید کرد و ابلاغ شد خیلی از این مشکلات حل شد و آنها هم دوباره تمدید کردند ما هم در حال بررسی هستیم، از طرف دیگر علاوه‌بر اینکه بررسی اینها زمان می‌برد ما هم بدمان نمی‌آید که این مساله مقداری طول بکشد تا ببینیم بالاخره اروپایی‌ها در رابطه با برجام چه می‌کنند.

وی تاکید کرد: باید ببینیم مدلی که  اروپایی‌ها درست کرده‌اند آیا به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد. یعنی همیشه آنها برای ما نباید شرط بگذارند؛ بلکه ما هم تا زمانی که ببینیم اروپایی‌ها چه عکس‌العملی در این کار غیرمنطقی، غیرحقوقی و غیر‌مستدلی که آمریکا کرده و یک‌طرفه از برجام بیرون رفته نشان می‌دهند می‌گوییم داریم بررسی می‌کنیم. اروپایی‌ها باید جبران کنند ببینیم اروپایی‌ها چطور جبران می‌کنند ما هم بر این اساس جلو می‌رویم و بررسی می‌کنیم.

باهنر در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: هر کدام از افراد که رئیس‌جمهور شدند آثار فکری و اجرایی‌شان تا عمق خانه‌های مردم نفوذ کرده است. یکی‌شان می‌گوید آزادی، یکی‌شان می‌گوید اقتصاد، یکی می‌گوید یارانه بدهیم یکی می‌گوید ندهیم، یکی می‌گوید مالیات بگیریم یکی می‌گوید نگیریم. البته من این اعوجاجات در سیاست‌های کلی را مفید نمی‌دانم ولی الان این‌گونه است که کسی که رئیس‌جمهور می‌شود کل ریل‌گذاری‌اش عوض ‌می‌شود و سیستم عوض می‌شود؛ بنابراین کسانی که انتخاب می‌شوند با هم فرق می‌کنند.