این دیپلمات فرانسوی به مساله حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ اشاره دارد که در آن زمان، مقامات آمریکایی به این بهانه که عراق تسلیحات کشتار جمعی دارد و می‌خواهند در این کشور دموکراسی برقرار کنند، دست به حمله به عراق زدند. این درحالی است که بعدها سرویس‌های اطلاعاتی جهان و برخی مقامات آمریکایی که در آن زمان در دولت واشنگتن فعالیت می‌کردند، اعتراف کردند که اتهامات مطرح‌شده علیه عراق پیش از حمله به این کشور بر اساس اطلاعاتی ساختگی مطرح شد و هیچ‌گاه اثبات نشد که عراق سلاح کشتارجمعی در اختیار دارد. مقامات پیشین آمریکایی اکنون اذعان دارند که حمله به عراق اشتباهی بزرگ بود که نتیجه‌ای جز تلفات انسانی گسترده نداشت و حتی آمریکا بازنده این میدان بود؛ چراکه این جنگ به تقویت جایگاه ایران در عراق انجامید.