به گزارش «ایرنا» از اداره کل اطلاع‌رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی افزود: «مدیرکل آفریقای وزارت امورخارجه در این دیدار با ابراز ناخرسندی جمهوری اسلامی ایران از رای ناعادلانه دادگاه کنیا به طرف کنیایی، اطلاع داد که ایران سفیر خود در کنیا را جهت مشورت به تهران فراخوانده است.» وی ادامه داد: «رقیه سوبو سفیر کنیا در تهران نیز در این دیدار اظهار کرد که مراتب اعتراض و ناخرسندی ایران را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد.» سخنگوی وزارت امورخارجه درخصوص موضوع احضار سفیر کنیا در تهران به وزارت امورخارجه یادآور شد: «دادگاه عالی کنیا بهمن سال گذشته در رسیدگی مجدد به پرونده دو متهم مذکور، ضمن تبرئه آنان از اتهامات وارده، حکم آزادی هر دو نفر را صادر کرد اما با مداخلات غیرقضایی در این روند، پلیس کنیا از اجرای حکم و بازگشت این دو نفر به ایران ممانعت کرد.» قاسمی تصریح کرد: «دیوان عالی کنیا جمعه گذشته رای دادگاه عالی آن کشور را نقض کرد و دو ایرانی را به زندان بازگرداند.»