دیدارهای منظم عالی‌ترین مقامات دوکشور، اتخاذ تصمیمات مهم سیاسی اقتصادی و امنیتی خصوصا هدف‌گذاری برای توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی جهت رسیدن به حجم مبادلات ۳۰ میلیارد یورویی از سوی روسای جمهور، برگزاری نشست عالی شورای همکاری‌های راهبردی در عالی‌ترین سطوح، برگزاری منظم کمیسیون‌های اقتصادی، نشست روسای ستاد ارتش و دیگر مقامات عالی‌رتبه نظامی و امنیتی، توافق مقامات عالی‌رتبه اقتصادی دو کشور برای ایجاد امکان توسعه روابط در حوزه‌های متنوع انرژی و تجاری، تلاش برای ایجاد مسیر مبادلات ارزی با پول ملی (ریال و لیر) و توسعه دیگر مشارکت‌ها از جمله همکاری موثر ایران، ترکیه و روسیه به منظور حل بحران سوریه، تعامل مشترک درخصوص مسائل عراق، مشارکت واتفاق نظر درخصوص مسائل قطر و ...، زمینه توسعه هرچه بهتر روابط سازنده فی مابین ایران و ترکیه را گسترش داده است.

صرف نظر از موارد فوق؛ تهدید‌های مشترک به علاوه مسائل و تحولات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اقتضا می‌کند رهبران دو کشور به‌عنوان قدرتمند‌ترین وزنه‌های منطقه ای با در اختیار داشتن منابع موثر طبیعی، معنوی و مادی با عنایت به‌وجود نیروی انسانی جوان و در اختیار داشتن ثروت و فناوری‌های نوین از طریق تعامل و هم‌افزایی مشترک، امکان گسترش مناسبات و همکاری‌های میان دو کشور را تحکیم بخشند. تحقق چشم‌انداز ۳۰ میلیاردیورویی و فراتر از آن با عنایت به عزم و اراده قاطع روسای‌جمهور، مبتنی بر نیازها و شرایط واقعی میان دوکشورترسیم شده است. در چنین شرایطی وجود موانع و برخی کاستی‌ها نسبت به تحقق سریع و بدون وقفه چنین اراده‌ای به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. به‌ویژه اینکه در آخرین نشست میان روسای‌جمهور، تاکید بر تحقق سریع این اراده، موردتوجه قرار گرفته است.  امید است با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد کارگروه‌های تخصصی در ایران و ترکیه، زمینه‌های مشارکت دوجانبه در حوزه‌های متنوع اقتصادی، تجاری، انرژی، صنعتی، عمران و فناوری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تهیه اسناد مورد نیاز، امکان اجرا وتحقق چشم‌انداز ۳۰ میلیارد یورویی میان ایران و ترکیه هرچه سریع‌تر محقق شود.