گرچه دولتی‌ها بر این عقیده‌اند که افزایش حقوق مصوب مجلس در جریان لایحه بودجه به شکل ضریب ذکر نشده و بر این اساس مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را نمی‌توان بعدا برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی مورد استفاده قرار داد، اما دیروز علی لاریجانی تاکید کرد که طبق تصمیم مجلس،۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، جزو ضریب محسوب می‌شود. او افزود: با توجه به اینکه قرار بود بر مبنای پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود، مقصود مجلس این بود که این ضریب را مشخص کند که طبق این مصوبه یک قسمتی از آن مشخص و قرار شد بقیه هم در چارچوب همین مشخص شود. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که در این باره اشتباه برداشت صورت نگیرد و این مصوبه مجلس محل اختلاف نشود. دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی را برای حقوق کارمندان پیشنهاد دادند، اما مجلسی‌ها با وجود آنکه یک بار پیشنهاد دولت را تصویب کردند، اما در اقدامی، به پیشنهاد دیگری که تعدادی از نمایندگان مطرح کردند، رای موافق دادند و بر این اساس مصوبه اولیه مدنظر دولت را منتفی کردند. بر مبنای مصوبه نهایی مجلس، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و علاوه‌بر آن افزایش تا ۱۰ درصد نیز به اختیار دولت لحاظ خواهد شد. شورای نگهبان هم درباره ایراداتش به لایحه بودجه اعلام کرد که از نظر این شورا، مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها از جهت شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.