به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر در یک نشست خبری گفت: اصلا این طور نیست که بین خیر و شر را انتخاب کنیم و کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند بین دو شر، شر کمتر را انتخاب کنند و به همین دلیل مجمع تشخیص کارهای سنگینی کرده و در دوسه جلسه نتوانسته به نتیجه برسد و این را برای آینده گذاشته‌ایم و اشکال هم ندارد. باهنر تاکید کرد: باید ببینیم وعده‌های اروپایی‌ها چه میزان محقق خواهد شد و قرار نیست آنها مطالبه‌گر باشند و ما همیشه جواب دهیم. مدتی هم ما مطالبه‌گر باشیم و آنها پاسخ دهند تا ببینیم درمورد جبران کار غلط آمریکا چه کار می‌کنند. همچنین به گزارش «ایرنا» باهنر یادآور شد: آنها باید پاسخ بدهند تا ببینیم در رابطه با جبران عمل غیر‌حقوقی و غیر‌منطقی که آمریکا در برجام کرده، چه کار می‌کنند تا اثر فیزیکی روی زمین داشته باشد ما خیلی حوصله اینس‌تکس و... نداریم بر این اساس برویم جلو و تصمیم بگیریم. به گزارش «ایسنا» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفت: تلاش ما این است که به تفاهم با تمامی گروه‌های سیاسی اصولگرا برسیم که البته کار دشواری است.