گفتنی است به ۱۰ نفر اول جوایز نفیسی اهدا و گواهی‌نامه اعطا می‌شود. محورهای جشنواره تحلیلگر برتر براساس مخاطرات منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست خارجی ایران عبارتند از: نظم‌ها و نظامات سیاسی ـ امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی، نظم‌ها و نظامات دفاعی ـ نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی، نظم‌ها و نظامات اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، نظم‌ها و نظامات حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی، مقاومت منطقه‌ای و بین‌المللی، انسجام اسلامی و منطقه‌ای و جرائم سازمان‌یافته منطقه‌ای و بین‌المللی. آخرین مهلت ارسال مقالات ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است و اعلام نتایج و برگزاری جشنواره هم در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه ابرار معاصر یا به دبیرخانه جشنواره به آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید سرافراز، کوچه یکم، پلاک ۲۱ مراجعه شود.