ظریف تاکید کرد: در دنیا اتفاق نادری رخ داده است و جهان پساغربی شکل گرفته و به نوعی سلطه‌گری در دنیا به پایان رسیده است. به‌عنوان مثال، رئیس‌جمهور آمریکا گفت ما با هزینه هفت تریلیون دلار با چراغ خاموش به عراق سفر می‌کنیم و دلیل این چیزی جز پایان سلطه آمریکا بر جهان نیست. محمدجواد ظریف به دلیل عصبانیت آمریکا و برخی از کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: دلیل این عصبانیت این است که ما موشک را خودمان با اتکا بر متخصصان داخلی می‌سازیم و به آنها وابسته نیستیم. البته زمانی که ما برای دفاع از حریم کشورمان نیازمند به موشک برای دفاع بودیم هیچ کشوری به ما موشک نداد. باید گفت فقط در زمینه موشک نیست که ما به این حد از پیشرفت رسیده‌ایم، متخصصان ما هرجا در تنگنا قرار گرفتند آن را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کرده‌اند و ساخت موشک تنها نمونه‌ای از آن است.