به گزارش «ایسنا» بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در تشریح اتفاقات نشست پایانی وزرای‌خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) در ابوظبی گفت: «در نشست پایانی وزرای کشورهای عضو سازمان که به‌طور معمول اسناد بررسی و تصویب می‌شود، وزیر امورخارجه امارات با ارائه متنی تحت عنوان «بیانیه ابوظبی» قصد داشت بدون کسب نظرات و دیدگاه‌های سایر هیات‌های حاضر، این متن را به‌عنوان بیانیه نهایی نشست معرفی و به تصویب برساند که این نحوه اداره جلسه بلافاصله مورد اعتراض هیات اعزامی از تهران و همچنین پاکستان قرار گرفت.» قاسمی افزود: «با وجود اعتراض هیات کشورمان و برخی دیگر از هیات‌ها، وزیر امورخارجه امارات با سوءاستفاده از شرایط میزبانی و در اقدامی خلاف تمامی موازین شناخته شده، با بی‌توجهی به اعتراض‌های به عمل آمده قصد داشت امیال خود را به این نشست تحمیل کند و به‌زعم خود این متن را تصویب و نهایی اعلام کرد.

به دنبال این اقدام طرف اماراتی و به‌ویژه با توجه به اینکه در متن ارائه شده توسط هیات اماراتی، ادعای واهی این کشور در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ آورده شده بود با اعتراض شدید و به هنگام هیات ایرانی و متعاقب آن ترک جلسه اعضای هیات جمهوری اسلامی ایران مواجه شد که همین موضوع موجب متشنج شدن این نشست، پایان جلسه و خروج تدریجی دیگر هیات‌ها و در نتیجه ناکامی امارات در تحقق هدف از پیش تعیین شده و خواسته نامشروعش شد.»سخنگوی وزارت‌خارجه با اشاره به اینکه «هیات کشورمان با طرح اعتراضات خود، متن پیشنهادی امارات به‌عنوان بیانیه پایانی را بی‌اعتبار دانسته است» گفت: «این اتفاقات پیش از مراسم اختتامیه نشست رخ داد و همین موضوع باعث عدم برگزاری مراسم اختتامیه به روال معمول این‌گونه نشست‌های بین‌المللی شد. از نظر جمهوری اسلامی ایران بیانیه ارائه شده در روز پایانی این نشست از سوی هیات اماراتی فاقد اعتبار حقوقی و غیرقابل استناد است و همان‌گونه که گفته شد وزیر امورخارجه امارات در اقدامی ناپخته و غیرحرفه‌ای و کاملا بدوی، قصد تحمیل این بیانیه خود ساخته به نشست را داشت که در آن ناکام ماند.» قاسمی بار دیگر تاکید کرد: «حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ موضوعی است که هیچ شک و تردیدی در مورد آن وجود ندارد و این‌گونه تلاش‌ها و اقدامات نسنجیده و بی‌نتیجه، تاثیری بر حق حاکمیت کشورمان بر آنها نداشته و نخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران هرگز ذره‌ای از حق حاکمیت تاریخی و قطعی خود بر این جزایر عقب‌نشینی نخواهد کرد.»